MVZ WIESLOCH
nefroloğunuz olarak

BÖBREK HASTALIKLARI MVZ WIESLOCH'TA TEŞHİS EDİLDİ VE TEDAVİ OLUN

Almanya’da yaklaşık iki milyon insanda böbrek zayıflığı var. Diyabet veya yüksek tansiyon gibi diğer hastalıkların bir sonucu olarak veya ilaç kullanımı ve otoimmün hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir.

İdrarınızda yüksek böbrek değerleri veya kan / protein bulduysanız, MVZ Wiesloch’ta kapsamlı ve kapsamlı nefrolojik teşhis sunuyoruz.

Ayrıca risk faktörlerinin ve eşlik eden semptomların (iyi tansiyon kontrolü, ilaç ayarlaması vb.) tedavisine özen gösteriyoruz. Amaç, böbreklerinizi mümkün olduğunca uzun süre çalışır durumda tutmaktır.

Tedavisi zor veya yeni teşhis edilmiş (özellikle genç yaşta) yüksek tansiyonunuz varsa, vakaların yüzde 5-10’unda ikincil bir neden bulunabilir. Bunlar, örneğin böbrek damarlarındaki daralmalar veya adrenal bezlerin iyi huylu, hormon üreten tümörleridir. Burada da hedefe yönelik ve kapsamlı teşhisler sunuyoruz.

Böbrek biyopsisi veya böbrek üstü bezinin daha kesin endokrinolojik testi gibi daha ileri invaziv teşhisler gerekliyse, yakın ağımız aracılığıyla sizi uygun bir merkeze sevk edebiliriz.

HİZMETLER AZ

  • Asit-baz dengesini belirlemek için kan gazı analizi
  • Renal anemi ve sekonder hiperparatiroidizm tanı ve tedavisi
  • Tuz ve protein tüketimi ile ilgili beslenme tavsiyelerinin yanı sıra ilaç ve yaşam tarzı tavsiyeleri
  • Otoimmün hastalıkların laboratuvar teşhisi
  • Renin-aldosteron sistemi, glukokortikoidler ve metanefrinlerin laboratuvar teşhisi
  • Uzun süreli tansiyon ölçümü
  • Böbrek ve adrenal sonografi
  • Renal arter darlığını ekarte etmek için renal arter dupleks sonografi
  • Kreatinin klirensini ve protein atılımını belirlemek için idrar toplama
  • Katekolaminlerin atılımını belirlemek için idrar toplama (asitlenmiş)
  • İdrar tortusu (faz kontrast mikroskobu)
  • İdrar muayenesi: idrar şeridi testi, idrar kültürü, mikro test, spontan idrarda protein atılımının kantitatif tespiti

RANDEVULAR

Ziyaretiniz için online veya telefonla ön kayıt yaptırırsanız, gerekirse kısa sürede bekleme sürelerini kısaltmamıza yardımcı olursunuz.

NEFROLOJENİMİZ

Dr. Frauke Glaser

Dahiliye, kardiyoloji ve nefroloji uzmanı

Dr. Caroline Pfisterer

Dahiliye ve nefroloji uzmanı

bizim uygulamamız